Het Bijenfonds helpt bijen, door schenkingen te doen aan imkers, projecten en organisaties die op 
biodynamische wijze met en voor bijen werken.

Het Bijenfonds

Wat doet Het Bijenfonds?
Honingbijen kunnen veel zelf: raat bouwen, zich op een natuurlijke wijze voortplanten, de bijenruimte inrichten en onderhouden, bloemen bestuiven. Maar ze zijn van mensen afhankelijk voor hun behuizing en voor het voedsel in de omgeving, afkomstig van bloeiende planten en bomen.
Gelukkig zijn er mensen die willen bijdragen om een landschap te scheppen waarin mens en dier in harmonie kunnen samenleven. Het Bijenfonds wil schakel zijn tussen de weldoeners en degenen die zorgen voor een bloeiende en zoemende toekomst van bijen in ruime zin.

Het Bijenfonds maakt deel uit van de onafhankelijke Stichting Fonds Imkers voor Immen, die bijen op verschillende manieren ondersteunt. De stichting is in 2014 opgericht door drie biodynamische imkers: Gabe Bosma, Angélique de Meijer en Albert Muller.

Project bloei

Het project dat momenteel onze steun en warme aandacht krijgt is “Het Bloeiende Landschap”, een vertaling en bewerking naar Nederlandse situatie van het “Blühende Landschaft”.

De constructie van een bijbehorende website valt daar ook onder.
Lees meer >>

Lang leve de bij

Het inzaaien van een wegberm met bijenbloemzaad kan zelfs een wielrenner blij maken: “Mijnheer, ik heb twintig kilometer gefietst, dit zijn de allereerste bloemen die ik zie”, aldus de man in wielrenbroek naast zijn fiets, met geplukt veldboeketje in de hand.

Voor de verarming van het landschap betalen nu de bijen de prijs, later de kinderen van onze kinderen. Want bijen en bloemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor voeding, vruchten en het landschap van later. Daarom wil Het Bijenfonds een bloeiende, zoemende toekomst helpen mogelijk maken. Die begint nu. En dat doen we samen.
Help ook mee!

Projecten

Welke projecten steunt Het Bijenfonds?

Het Bijenfonds ondersteunt projecten en activiteiten van imkers en organisaties met een biodynamische (BD) grondslag, gebaseerd op het gedachtegoed van Rudolf Steiner. BD-imkers zien bijenvolken en hun omgeving als één onlosmakelijk geheel.

Het Bijenfonds steunde met giften o.a. activiteiten van:
- de landelijke Werkgroep BD-imkers,
- biodynamische kennis- en onderzoeksimkerij   Fischermühle  (Duitsland),
- Sekem, een groot biodynamisch ontwikkelingsproject met verschillende centra, scholen en boerderijen. (Egypte)
Vertaling van boek en website ‘Blühende Landschaft’
Vertaling en bewerking naar de Nederlandse situatie van het tweede deel van het Duitse boek ‘Blühende Landschaft’ en van de gelijknamige website. Het is de bedoeling om het Nederlandse landschap, veel meer dan nu het geval is, ontvankelijk te maken voor groei en bloei van belangrijke en onvervangbare bloembestuivers, met name honingbijen, solitaire bijen, hommels en vlinders. Steun is toegezegd, de vertaling is onder handen.
Motivatie voor onze financiële ondersteuning
Dankzij dit boek en de bijbehorende website kunnen ideeën en resultaten uit ons buurland vertaald worden naar de mogelijkheden in Nederland. Het is de bedoeling om de habitat van bestuivende insecten, waaronder bijen, zo goed en langdurig mogelijk te verbeteren, juist ook in (traditionele) cultuur- en landbouwgebieden.
Vertaling 'Weissenseifener Hängekorb' van Günther Mancke.
Het leven van bijen in de vrije natuur inspireerde de Duitse beeldend kunstenaar Günther Mancke tot het ontwerp van een grote hangkorf die eruit ziet als een omgekeerd ei: de ‘Weissenseifener Hängekorb’. Voor de bouw van zijn Hängekorb schreef Mancke een handleiding. Die is nu vertaald door en voor Nederlandse (bd)-imkers, met als titel ‘De Weissenseifener hangkorf, een alternatief’. Vertaling: Marije en Peter Lohman en Alberthe Papma.
Motivatie voor onze financiële ondersteuning:
De hangkorf biedt bijenvolken veel ruimte voor het ontwikkelen van een zo natuurlijk mogelijk nest. Dankzij deze vertaling zullen meer imkers in staat zijn zelf zo'n prachtige hangkorf te bouwen, die volkomen aansluit bij de door biodynamische imkers gekoesterde wens om honingbijen zoveel mogelijk hun natuurlijke gang te laten gaan in een voor hen zo natuurlijk mogelijke omgeving.
Ontwikkeling natuurlijk imkeren in Kenia
In Kenia begeleidt coördinator Vincent Okoth Musiko meerdere bijenprojecten, hij traint boeren om bijen te houden en heeft een leerimkerij opgezet voor vrouwen en boeren. Er wordt gewerkt met Afrikaanse bijen die het goed blijken te doen in gangbare als ook in lokale, zelfgemaakte kasten.
Motivatie voor onze financiële ondersteuning:
Afrika kent van oorsprong een cultuur van honey-hunters (honingverzamelaars). Met de steun van Het Bijenfonds kunnen we helpen bij de cultuuromslag van 'honing jagen' naar ‘bijen houden’ in een geschikte habitat.

Contact

Imkers, organisaties en projecten die in aanmerking willen komen voor een gift van Het Bijenfonds kunnen een aanvraag voor steun indienen, via onderstaande contactgegevens.

Ook voor vragen of informatie over projecten richt u zich tot Het Bijenfonds via: info@hetbijenfonds.nl

Postadres:
Zeedijk 35,
7397 NS Nijbroek

Inschrijfnummer KvK Rotterdam: 61061999

Het  huidige bestuur bestaat uit de biodynamische imkers Gabe Bosma, Albert Muller en Alberthe Papma.